Circulaire
Coalitie

Circulaire Coalitie

wAARDEvol Samenwerken aan een Circulaire Economie

De deelnemers aan deze coalitie hebben de ambitie om samen te werken aan de noodzakelijke transitie naar een circulaire economie. In ieder geval willen de coalitiepartners gezamenlijk onderzoeken hoe zij hun grondstof- en CO2-footprint kunnen verminderen door:

  • Te streven naar minimalisatie van afvalstromen en 100% recycling van de afvalstromen die zij zelf produceren. Daarbij ligt de focus op zo hoogwaardig mogelijk hergebruik als grondstof.
  • Waar dit economisch en ecologisch interessant is, streven bedrijven ernaar om gebruik te maken van gerecyclede grondstoffen.
  • De huidige producten en diensten die men levert worden in kaart gebracht en beoordeeld op verbeterpotentieel op circulair en duurzaamheidsgebied. Daarbij wordt in alle gevallen ook de economische kant meegenomen in de afweging.
  • Waar mogelijk worden nieuwe circulaire businessmodellen uitgetest of geïmplementeerd.
  • Kennis en ervaring die de deelnemers opdoen wordt gedeeld tussen deelnemers en zo veel mogelijk ook breder om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.