1. Homepage
  2. Circulair journaal

Grote opkomst bij Masterclass Circulair Inkopen

01 juni 2017

Op vrijdag 12 mei 2017 vond de Masterclass Circulair Inkopen plaats, die door 41 deelnemers van 25 deelnemende organisaties van de Circulaire Coalitie is bijgewoond. Het was de tweede Masterclass uit het Masterclassesprogramma, en deze werd geleid door prof. dr. ir. Bart Vos (Universiteit van Tilburg) en prof. dr. Arjan van Weele (TU Eindhoven). De Masterclass werd gegeven in het Miele Experience Center in Vianen en bleek een boeiende combinatie van theorie en praktijk.

De theorie: wat houdt circulair inkopen in?

Bart Vos en Arjan van Weele startten de Masterclass met de definities rond circulair inkopen en lichtten de rol van inkoop toe bij circulair inkopen: ‘Bij circulair inkopen wordt uitgegaan van onderlinge afhankelijkheid: we hebben elkaar nodig voor zaken die we dagelijks gebruiken. Daarom is het belangrijk om als partners met elkaar samen te werken, in plaats van de traditionele klant-leverancierverhouding aan te gaan.’

Dankzij partnersphips draait inkomen namelijk om ‘functioneel inkopen’, waarbij je niet betaalt voor een product, maar voor het gebruik van een product. Grondstoffen, onderdelen of producten worden na gebruik weer in een nieuwe cyclus ingezet. Inkoop speelt daarbij een belangrijke rol, en in dit werkveld worden nieuwe contractvormen ingezet die kenmerkend zijn voor circulair inkopen, zoals prestatiecontracten en buy and sell back-contracten.

De praktijk: wat zijn de lessons learned van circulair inkopen?

Om circulair inkopen zowel bij de primaire als de secundaire bedrijfsprocessen te laten slagen, zijn ‘intrapreneurs’ nodig: ondernemende, proactieve en innovatieve circulaire inkopers die kansen herkennen én benutten en goed zijn in netwerken en relatiemanagement.

3 bedrijven (Philips, Alliander en Fujifilm) deelden hun ervaringen met de deelnemers van de Masterclass, en koppelden challenges aan hun verhaal, zodat deelnemers de vertaalslag konden maken naar de eigen praktijk.

Deelnemers reageerden positief op de Masterclass. Zo zei een inkoopverantwoordelijke: ‘We werken op dit moment aan het inkoophandboek en daarbij is het deel over de traditionele manier van inkopen goed vastgelegd. Het deel over duurzaam inkopen is nog niet volledig. Toch denk ik dat we nu al de volgende slag moeten maken en een deel over circulair inkopen moeten opnemen het handboek. Zo kunnen we alweer een stap verder gaan.’