Waarom
Bruggenbouwers naar een circulaire economie
  1. Homepage
  2. Waarom Waarom

Waarom Circulaire Coalitie?

De wereld waarin wij leven is wAARDEvol. Waarde creëren uit afval, dat is ‘onze wereld’. Dat willen we samen met het bedrijfsleven en met onze ketenpartners doen. Op deze manier zorgen we voor een schonere leefomgeving en een duurzamere samenleving.

Waarde creëren uit afval is een geweldig mooie opdracht waar we als Renewi iedere dag weer invulling aan geven. Dat doen we door afval om te zetten in grondstoffen en energie. Wist u dat we vorig jaar op deze manier al 93% van het afval een tweede leven hebben gegeven? Twee derde hiervan als grondstof. Dat is natuurlijk een mooi resultaat, maar onze ambitie is om in 2020 75% van ons afval tot nieuwe grondstof te recyclen. Samen met het bedrijfsleven willen we bekijken of we die ambitie kunnen versnellen en vergroten. Daarom hebben we de Circulaire Coalitie opgericht.

Vandaag recyclen we de welvaart van enkele jaren geleden. Soms wel van 15 of 20 jaar terug, als we bijvoorbeeld de kunststoffen en metalen van een koelkast terugwinnen. De producten en verpakkingen die vandaag op de markt zijn, zijn echter vaak gemaakt van een groot scala aan grondstoffen en zijn complexer om te recyclen dan oude producten. Dat maakt het realiseren van onze ambities rond grondstoffenterugwinning een forse uitdaging. Wij willen met de deelnemers aan de Circulaire Coalitie verdieping en versnelling geven aan een andere kijk op grondstofketens en design, productie en gebruik van producten. Dit kan alleen door te kiezen voor partnerships met inhoud en vertrouwen.

Als autoriteit op het gebied van recycling en afvalmanagement nemen wij onze verantwoordelijkheid in het versnellen van de transitie naar een Circulaire Economie. Middels de Circulaire Coalitie gaan we met vooraanstaande partners uit het bedrijfsleven in dialoog om samen het verschil te maken. Op weg naar een schonere leefomgeving, waarin wij onze visie waarmaken: Afval bestaat niet.