1. Homepage
  2. Circulair journaal

Circulaire Businessmodellen vragen om win-winsituaties

04 juli 2017

Op vrijdag 23 juni 2017 vond de Masterclass Circulaire Businessmodellen plaats, die door 24 deelnemers van 17 deelnemende organisaties van de Circulaire Coalitie is bijgewoond. Het was de derde Masterclass uit het Masterclassesprogramma, en deze werd geleid door Serge de Gheldere en Mieke Priem van Futureproofed. Dit bedrijf adviseert en begeleidt organisaties bij het maken van een omslag naar nieuwe, circulaire businessmodellen: ‘We help you reduce carbon, save money and grow your business.’

Waarom circulaire businessmodellen?
Als we kijken naar de internationale import en export van materialen in 2017, valt het volgende op:

  • Er worden internationaal enorme hoeveelheden materialen gebruikt, en men verwacht niet dat deze op korte termijn gaan afnemen.
  • Er zijn zeer grote materiaalstromen die elkaar internationaal kruisen.

Deze tendensen zijn opvallend, omdat de meeste landen afspraken hebben gemaakt over het terugbrengen van de CO2-uitstoot (onder andere in het klimaatakkoord dat eind 2015 in Parijs werd afgesloten). Daarnaast wordt de resterende hoeveelheid van maar liefst 20 grondstoffen intussen als ‘kritisch’ beoordeeld … tijd dus om écht in actie te komen. We zullen heel snel anders moeten omgaan met grondstoffen en materialen:

  • voor het milieu: om de belasting op de aarde te verkleinen;
  • voor de internationale economie: om de supply risks in het bedrijfsleven te voorkomen.

Hoe kom je tot een circulair businessmodel?
Er zijn veel verschillende frameworks om allereerst tot een goede circulaire business-strategie te komen. Bijvoorbeeld door te ‘versmallen’, ‘vertragen’ of ‘sluiten’. Kort samengevat: versmallen vraagt om een beter presterend product, vertragen vraagt om het langer laten meegaan van het product, en sluiten vraagt om een langer leven van het product. De gekozen circulaire business-strategie ligt aan de basis van het circulaire businessmodel, dat alleen maar succesvol is als er een win-winsituatie wordt gecreëerd, voor de producent én voor de klant.

Tijdens de Masterclass Circulaire Businessmodellen kregen de deelnemers concrete tools aangereikt om tot een circulair businessmodel te komen. De deelnemers werkten onder andere met:

  • het Value Proposition Canvas
  • het Circular Business Model Canvas